logo wsc

JG - EKONÓM s.r.o., Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina, auditor


ČINNOSŤ FIRMY >>> ciara karty klienta  JG - EKONÓM s.r.o., Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina, auditor
Žilinská účtovná firma JG-EKONÓM s.r.o. bola založená pre potreby vedenie účtovnícta. Poskytujeme kvalitné komplexné účtovné služby ( vedenie účtovníctva Žilina ) pre fyzické a právnické osoby a tak prispievame k prosperite našich súčasných a budúcich klientov.

Našim hlavným cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam vedenie účtovníctva. Profesionalita a diskrétnosť účtovných služieb ohľadom vedenia účtovníctva je pre nás samozrejmosťou.

Viac informácií o vedení účtovníctva nájdete v sekcii ÚČTOVNÍCTVO ŽILINA. Nájdete nás v Žiline. Ďakujeme za Váš čas strávený na našich stránkach a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Vedenie účtovníctva Žilina, JG - EKONÓM, s.r.o. zabezpečuje následovné služby:
komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a daní. Vypracujeme samostatné daňové priznanie k DPH a daňové priznanie dani z príjmu. Poskytujeme účtovné poradenstvo a audítorske služby.

KONTAKTNÉ ÚDAJE >>> ciara karty klienta JG - EKONÓM s.r.o., Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina, auditor
Názov firmy:  JG - EKONÓM s.r.o., Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina, auditor Telefón:  zobraziť telefónny kontakt
Adresa:  Moyzesova 58 Žilina 01001 Fax:  zobraziť telefónny kontakt
IČO:  36432784 E-mail:  jg.ekonom@slovanet.sk
DIČ:  2022036775 www: 
IČ DPH:  eShop www: 

Kontakt:  Ing. Jozefína Smolková Tel.:  zobraziť telefónny kontakt  
Mail:  gabinemethova@gmail.com Mobil:  zobraziť telefónny kontakt  


galeria stroje naradie pozicovna

Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina


kontaktovat dopytovat

Vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina

Účtovnícka firma JG-EKONÓM s.r.o. ponúka tieto služby:

Vedenie podvojného účtovníctva

spracovanie odovzdaných dokladov v súlade s platnou legislatívou
vedenie hlavnej knihy
vedenie účtovného denníka
vedenie analytickej evidencie, prípadne strediskovanie
vedenie pokladničných kníh
evidencia pohľadávok a záväzkov
evidencia majetku
evidencia DPH, daňové priznanie za DPH
mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
kontrola účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva

vedenie peňažného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
vedenie evidencie majetku
vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
vedenie ostatných účtovných kníh
mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
spracovanie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie miezd

mesačné spracovanie miezd
vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
ročné zúčtovanie dane z príjmu
vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
vedenie mzdových listov
vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

Dodatočné služby

Ročné spracovanie daňového priznania
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Scanovanie účtovných dokladov do elektronickej formy
Podnikateľské poradenstvo
Zastupovanie v prípade plnomocenstva pred daňovým úradom a pred inými inštitúciami
Príprava výročnej správy (ekonomická časť)
Príprava a vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia.

Vedenie účtovníctva Žilina
Účtovníctvo Žilina
JG-EKONÓM, s.r.o.

Moyzesova 58 Žilina 01001
mobil: 0908 275 175


Viac info na tel. č. zobraziť telefónny kontakt ,
mobil: zobraziť telefónny kontakt ,
Kontaktovať na e-mail
ciara karty klientawww.stroje-naradie.sk

Web Shopping Center, s.r.o.
Družinská 897, 013 22 Rosina
© WSC - stroje - naradie - gastro
© Copyright 2008 Web Shopping Center, s.r.o. všetky práva vyhradené
Spoločnosť Web Shopping Center, s.r.o. nezodpovedá za obsahovú a obrázkovú časť inzerátov a inzerentov Akékoľvek použitie uvedeného obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov a textov z ktorejkoľvek časti tohoto portálu je bez písomného súhlasu spoločnosti Web Shopping Center, s.r.o. prísne zakázané!